Samtalsterapi

Vad är Samtalsterapi och KBT?

Samtalsterapi är ett sätt att prata ut om tankar och känslor inför en person som kan hjälpa dig att bearbeta dessa. Det kan hjälpa dig att utvecklas som person och att ta dig ur situationer och beteende som du kan ha fastnat i.

KBT står för Kognitiv Beteendeterapi och har sitt ursprung ur kognitiv psykologi. KBT är en metod som har visat sig vara till mycket hjälp när det gäller att ångesttillstånd så som att bota fobier, paniksyndrom, ångestsyndrom och depressioner. Metoden utgår ifrån att ändra vanor, beteenden och tankar för att hjälpa människor till ett bättre liv.

Vem behöver Samtalsterapi/ KBT?

Du som bara behöver prata och diskutera olika tankar och känslor med en utomstående kan ta hjälp av samtalsterapi. Om du går igenom en besvärlig eller påfrestande period i ditt liv kan du ta hjälp av samtalsterapi eller KBT beroende på vad det är som är anledningen till problemet. Terapi kan hjälpa dig med dina relationer, din personliga utveckling, stress, att utveckla din självkänsla, att bearbeta sorg, ångest och depression.

 Målet med terapin

Målet med terapin bestäms tillsammans efter vad du vill jobba med och utveckla.