Pedagogisk Handledning

Varför behövs Pedagogisk handledning?

Pedagogisk handledning är ett viktig redskap för att förbättra kommunikationen i verksamheter, att undvika missförstånd och för att utveckla personalens pedagogiska kompetens. Det hjälper till att stimulera lärandet och öka kreativiteten så att er personal kan bli just det som er verksamhet kräver. Pedagogisk handledning hjälper till att tillgodose personalens välmående och att bibehålla en hög kvalitet i er verksamhet. 

För att personalen ska kunna kommunicera och samarbeta bra med varandra och med barnen så behövs ibland utomstående hjälp. Pedagogisk handledning handlar inte bara om att hantera kriser och konflikter utan om att utveckla personalens pedagogiska egenskaper och förbättra samarbetet i verksamheten. Med min bakgrund som förskolelärare och förskolechef har jag kunskap om hur barn, förskolor och personal fungerar och kan använda detta för att hjälpa er verksamhet. 

Tillsammans kan vi fokusera på barnens/elevernas utveckling, den pedagogiska miljön i verksamheten och målen ni har med vardagsarbetet.

Vem behöver pedagogisk handledning?

Alla som arbetar med människor har nytta av pedagogisk handledning; förskolor, skolor och företag. Jag arbetar med att hjälpa verksamheter att fungera bättre, att få personals kunskaper att utvecklas och att hjälpa människor till bättre hälsa och livskvalitet.

Målet med handledningen

Målet med handledningen bestämt i samråd efter vart just ni behöver utvecklas och vad ni behöver hjälp med.