Coachning

Arbetar med Organizational behavior management (OBM)

(Översatt till Svenska) Beteendeanalys i organisationer.

 

Det kan till exempel sägas att,

Cheferna i en organisation ska ägna mest tid åt att leda sina medarbetare. Men beteendet som förstärks i praktiken av ledningen är aktivt deltagande i ledningsgrupp och projekt.

Högre chefers positiva feedback och möjlighet till karriär i organisationen är kraftfulla förstärkare.

Eftersom de flesta uppgifter som förstärks utförs högre upp i organisationen får cheferna inte tillräckligt med tid för att leda sin verksamhet i det dagliga arbetet.

En effektiv åtgärd för att öka arbetsglädjen och förbättra prestationer är att uppmärksamma det som görs bra och förstärka det.

Inte bara kritisera misstag eller inte säga något alls.

Målet är att skapa en arbetsmiljö som förstärker bra beteende

och försvagar de beteende som inte ligger i linje med organisationens mål.