Massage och Koreansk handakupunktur

Vad är massage och koreansk handakupunktur?

Massage är ett behandlingssätt av kroppen som påverkar kroppsliga och emotionella faktorer, såsom ökat lymflöde och ökad blodcirkulation. Massage används vid t.ex. muskelspänningar, träningsvärk, svullnader orsakade av dålig Lymfcirkulation, muskelknutor och som allmänt avslappnande och uppmjukande behandling. Massage är ett bra sätt att bearbeta skador och smärtor i kroppen med hjälp av att stimulera de olika muskelgrupperna. Det är också ett bra komplement till träning och tävling. Massage kan förebygga muskulära skador, förkorta läkningsprocesser samt vara en del av återhämtningen efter hårda träningspass och tävlingar.

KHA är en terapeutisk metod där utgångspunkten är att handen är ett hologram av kroppen, en fraktal modell där varje del av kroppen finns representerad i handen. Med hjälp av handakupunktur kan man behandla både kroniska och akuta problem och metoden kan användas i rehabiliterande syfte. Grunden kallas Korrespondensterapi och är en enkel metod för att lokalisera rätt punkt eller område på handen och sedan stimulera den med olika behandlingsmetoder, så som massage, värme, akupress-plåster, magneter, mikronålar eller en svag ström av elektroner.

 

Föreläsningar:

Föreläser om kroppens funktion:

-Massage/anatomi

-Vad händer när vi tränar eller belastar kroppen hårt?

-Kan man träna fel eller för hårt?

-Vad har kosten för betydelse?

 

KBT och OBM:

-Hur hanterar vi stress i dagens samhälle?/Vad är stress?

-Hur kan vi hantera depression och ångest?

-Vad gör vi med beteendeproblem?

-Vad är OBM?